Rebeliart: Łukasz Witkowski, Jakub Długosz

juggling / Poland /

Finalists 2022