Formularz zgłoszeniowy


ARTYŚCI

W konkursie mogą uczestniczyć artyści pochodzący z lub rezydujący w następujących krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina, Słowacja.
*Lista występujących artystów (dodaj kolejne wiersze w przypadku grup)

KONTAKT


Ze zgłaszającymi się skontaktujemy się po zakończeniu oceny nadesłanych materiałów - w lipcu/sierpniu 2024