Kontakt

Napisz do nas: cyrkulacje@sztukmistrze.pl

Zadzwoń: +48 515-141-798

 

Akredytacje medialne
Warunki przydzielania akredytacji:
– akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
– ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa: 27 września 2023
– informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową do dnia 28 września 2023
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny;

Akredytacja prasowa uprawnia do uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc, przeprowadzanie wywiadów z artystami po uzgodnieniu z organizatorem

Wszelkich informacji udziela Joanna Ciesielka, asia@wniedoczasie.pl

Finaliści 2023