O Cyrkulacjach

CYRKULACJE, czyli Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego to wyjątkowe święto twórców, artystów i widzów, którym bliska jest idea Nowego Cyrku. Cyrku, który bawi, wzrusza, trzyma w napięciu, tworzy obrazy pełne treści i emocji. Tu nie zobaczymy tresury zwierząt, a zachwyt wzbudzą kunszt wciąż doskonalących się artystów i rozmaitość prezentowanych form. Przyjdź i daj się zachwycić!

Formuła

Podczas festiwalu prezentowana jest twórczość artystów rezydujących lub/i pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi, Czech, Węgier, Ukrainy, Słowacji. Obecność różnych stylów, odmiennych spojrzeń na cyrk współczesny jest fundamentalną ideą festiwalu – zaproszenia do spotkania, dialogu, prezentacji nowych zjawisk, wywołania artystycznego fermentu – cyrkulacji.

W ramach wydarzenia odbędą się pokazy pełnometrażowych spektakli – najbardziej charakterystycznych dla cyrku współczesnego, ale też krótkich form – etiud. Cyrkulacje są przestrzenią dla prezentacji solowych jak i wieloosobowych; produkcji kameralnych i na wielką scenę, jednocześnie pokazując koloryt poszczególnych scen narodowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Program festiwalu prezentuje zarówno ikony Nowego Cyrku, rozpoznawalne nazwiska i grupy, przez lata wyznaczających kierunek rozwoju i będących wzorem i punktem odniesienia, po całkiem młodych twórców, którzy dopiero rozpoczynają karierę artystyczną.

Ważną misją festiwalu jest budowanie namysłu nad cyrkiem współczesnym w Polsce, stąd w programie spotkania dyskusyjne, rozmowy z artystami i jury.  Spotkania twórców z publicznością pozwalają widzom na wejście głębiej w świat spektaklu, poznanie procesu powstawania dzieła. Jednocześnie umożliwiają artystom poznanie swoich odbiorców i ich odczuć i przemyśleń. W ramach Konkursu Etiud bezpośrednia rozmowa z jury daje artystom możliwość poznania szczegółowego uzasadnienia werdyktu, przedyskutowania mocnych i słabych stron swojej etiudy, a także usłyszenia rad i wskazówek od wybitnych ekspertów.

Szansa dla artystów

Od momentu swojego powstania w 2013 roku, Cyrkulacje wspierają artystów cyrkowych, dając im możliwość prezentacji efektów swojej pracy przed publicznością i eksperckim jury.  To też możliwość spotkania, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozwoju swojej kariery artystycznej. Cyrkulacje budują w środowisku cyrkowym naszego regionu ambicję i motywację do tworzenia nieszablonowych etiud i spektakli, pracy nad nimi, do zderzenia swojej twórczości z twórczością innych artystów i opinią specjalistów. Przyznawane nagrody są też sposobem wsparcia twórców w ich rozwoju – każdy z pokazów w Konkursie Etiud ma szansę na jedną z trzech nagród głównych oraz nagrody specjalne m.in. Nagrodę Najlepszy Trick, Nagrodę Publiczności, Nagrodę Mediów i nagrody ufundowane przez partnerów festiwalu.

 

Znak jakości EFFE

W 2019 roku CYRKULACJE zostały wyróżnione znakiem jakości EFFE Label! Znak Firmowy EFFE to przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali certyfikat wysokiej jakości, sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy.

Finaliści 2021