TK TEST FORM


ARTYŚCI

W konkursie mogą uczestniczyć artyści pochodzący z lub rezydujący w następujących krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina, Słowacja.

KONTAKT


Ze zgłaszającymi się skontaktujemy się po zakończeniu oceny nadesłanych materiałów - w lipcu 2021.

Finaliści 2023