Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia do tegorocznej edycji trwają do 30.06.2022

ARTYŚCI

W konkursie mogą uczestniczyć artyści pochodzący z lub rezydujący w następujących krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina, Słowacja.

KONTAKT


Ze zgłaszającymi się skontaktujemy się po zakończeniu oceny nadesłanych materiałów - w lipcu 2022.